Yönetim Kurulu Başkanı

Sındırgı Belediye Başkanlığı
Temsilcisi
Ekrem YAVAŞ             Sındırgı Belediye Başkanı

Halil ALDEMİR            Yönetim Kurulu İkinci Başkanı

Himmet TAŞLIOĞLU  Yönetim Kurulu Üyesi