Bir ısıtma veya soğutma devresindeki sıvının alınan veya verilen enerji miktarını belirlemek için termal enerjinin ölçümünü yapan ölçü aletidir. Genel prensip olarak ise, istenilen derecedeki sıvının tüketiciye ulaştığında tüketicinin ne kadar kullandığına dair ısınması yada soğuması arasındaki farkı ve sıvının miktarı tüketimin miktarını verir. Kalorimetre kullanılan sistemlerde tüketilen enerji miktarı kadar faturalandırma yapılır.

Şirketimiz önümüzdeki yıllarda kalorimetre uygulamasına geçmeyi planlamaktadır.