KURUMSAL

Sındırgı Jeotermal A.Ş. Hisaralan bölgesinde çıkan Jeotermal suyu 18 Km'lik özel ısı izolasyonlu boru hattıyla şehri merkezine getirerek şehrin ısınma sisteminin kurmanın yanısıra Seracılık ve Termal turizmde suyun kullanılmasını da sağlanmış olacaktır.

Sındırgı İlçesi'nde 25 yıldır yapılmaya çalışılan ve hayal olarak nitelendirilen sıcak su hattı ile ilgili çalışmalarının yönetilmesi ve tamamlanması yönünde çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. 2018 yılında Sındırgı Jeotermal A.Ş ile Sındırgı Belediyesi arasındaki sözleşmenin karşılıklı feshi ile Sındırgı Merkezi Jeotermal Isıtma Sistemi SınJet Jeotermal Kaynak Suları ve Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından işletilmeye başlanmıştır. 

Jeotermal ısınmanın avantajları:

  • Temiz enerjidir, kışın Kömürle ısınma sonucu oluşan hava kirliliğinden , evlerde kömür yakılması sonucu oluşan atıklardan ve kömürle ısınmanın gerektirdiği işçilikten kurtulunmuş olunacaktır.
  • Daha ucuz ve daha çok ısınma sağlar. Jeotermal su sistemi kömürden ve diğer yakıtlardan ucuzdur ayrıca evler ve binalarda 24 saat sıcak su dolaşması nedeniyle 24 saat aynı ısıda kalır. Banyo ve mutfak suyunun ısıtılması da aynı sistemle sağlanabildiğinden tüpgaz tüketiminden tasarruf sağlar.
  • Jeotermal ısınma abonenin konutun her yerinde istediği sıcaklığı oluşturma imkanı sağlar. ısınma sonrasında kömür v.b. ısınma materyalleri gibi artık bırakmaz. Stok yapmak gerekmez. ilave personel ödemesine gerek kalmaz.Isınma bedelleri abonenin konfor sıcaklığına göre sabittir. elektrik, doğalgaz, kömür v.b. ısınma yöntemleri gibi ani fiyat değişimleri yaşanmaz. Yıllık tüfe değerlerine göre ödenecek tutar belirlenir.
  • Seracılıkta yapılacak ısıtma sayesinde organik tarım üretimi normalin çok üzerinde üretim sağlaya cağından üreticiye daha fazla gelir getirecek ve oluşacak sera alanlarında çalışacak kişilerle de doğrudan ve dolaylı olarak fazladan istihdam sağlar
  • Termal turizmde kullanılacak Jeotermal su ile daha fazla turist gelecek ve buna bağlı olarak Sındırgı'nın ekonomisine doğrudan katkı sağlayacaktır.